กิจกรรม พิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรม และพิธีไหว้ครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
September 1, 2022
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
October 5, 2022
Skip to content