ประกวดราคา และขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
May 30, 2023
รับสมัครพนักงาน สายวิชาการ
ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
June 6, 2023
Skip to content