ประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
June 1, 2023
รายงานพิจารณาปรับปรุง เอกสารประกวดราคา เอกสารประกาศเชิญชวน ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
June 13, 2023
Skip to content