ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2565​
June 14, 2023
อาจารย์วรุต วีระศีลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​
July 27, 2023
Skip to content