ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567 ครั้งที่ 2
January 17, 2024
คณะสถาปัตย มทร.ธัญุรี ติดหนึ่งใน 5 มหาวิทยาลัย ที่คนนึกถึงมากที่สุด
March 11, 2024
Skip to content