รอบบ้านสถาปัตย์ คลองหก

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567 สู่บ้านสถาปัตย์คลองหก

 
M.ARCH รับสมัครปริญญาโท

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบที่ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2567

✅ รอบที่ 2 : 20 มี.ค. – 20 พ.ค.67

📌 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม :

งานทะเบียน 02-549-4777 หรือ โทร 082-3321414 ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

ข่าวสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

e-bidding

เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567

Read More »
2

สาขาวิชา


2

หลักสูตร


822

นักศึกษา


219

ผลงานวิจัย


แจ้งเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทุจริต / ร้องเรียนผลการเรียน / ร้องเรียนการเรียนการสอน
ทุจริตผิดวินัย
20210704-Banner-ARIT-1420210704-Banner-ARIT-14
20210704-Banner-ARIT-2020210704-Banner-ARIT-20
20210704-Banner-ARIT-1620210704-Banner-ARIT-16

ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากร มทร.ธัญบุรี

20210723-Banner-Job-01-0320210723-Banner-Job-01-03
20210723-Banner-Job-01-0520210723-Banner-Job-01-05
20210723-Banner-Job-01-0420210723-Banner-Job-01-04

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง