คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์ติดต่อ 02-5494771 แฟ็กส์ 02-5494775 
Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi
39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi Pathum Thani 12110
Tell 02-549-4771 Fax 02-549-4775