ได้รับแต่งตั้ง

November 21, 2023

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขอแสดงความยินดีกับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกท่าน
November 13, 2023

ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี
August 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารญ์เหมือนฝัน สุขมนต์ ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารญ์เหมือนฝัน สุขมนต์ ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาราจารย์
July 27, 2023

อาจารย์วรุต วีระศีลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรุต วีระศีลป์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
April 7, 2023

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน

Skip to content