อบรมหน่วยงาน

June 28, 2022

เปิดลงทะเบียน โครงการอบรม”วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์”

รศ.สรชา ไววรกิจ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม ” วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ” ผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ อาคาร 70 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต ปทุมธานี