March 17, 2023

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุ่น นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา และนักศึกษาโดรงการค่ายอาสาชมรมราชมงคล อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เข้าขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและรายงานความคืบหน้าโครงการฯ […]
Skip to content