July 27, 2023

อาจารย์วรุต วีระศีลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรุต วีระศีลป์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Skip to content