งานประมูล

May 20, 2024

เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษารีไซเคิลพลาสติก และการออกแบบพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567

January 17, 2024

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567 ครั้งที่ 2

December 26, 2023

ประกาศ ยกเลิกประกาศ จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567

December 18, 2023

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567

June 13, 2023

รายงานพิจารณาปรับปรุง เอกสารประกวดราคา เอกสารประกาศเชิญชวน ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง มาได้ที่ Email : arch.rmutt@rmutt.ac.th โทร. 02-549-4768 ร่าง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อ 758.74 KB 3 downloads … Download ร่าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน จำนวน 25 เครื่อง 758.74 KB 3 downloads […]
June 1, 2023

ประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปี 2563 – 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง
May 30, 2023

ประกวดราคา และขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR ประกวดราคาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน 1 file(s) 194.58 KB Download ร่าง เอกสารประกวดราคา คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน 1 file(s) 758.74 KB Download ส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง มาได้ที่ Email : arch.rmutt@rmutt.ac.th โทร. 02-549-4768
October 20, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 5, 2022

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content