May 23, 2023

นายวสุ ขวัญอยู่เย็น ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุ ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
Skip to content