เผยแพร่เอกสาร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครภัณฑ์ ภายใต้ความโปรงใส่ ดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

June 19, 2023

ประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปี 2563 – 2565 (ครั้งที่ 2) ประกาศ การประมูลขายทอดตลาอด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2565 (ครั้งที่ 2) 1 file(s) 758.74 KB Download
June 14, 2023

ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2565​

ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2565 ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2565 1 file(s) 758.74 KB Download
June 13, 2023

รายงานพิจารณาปรับปรุง เอกสารประกวดราคา เอกสารประกาศเชิญชวน ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง มาได้ที่ Email : arch.rmutt@rmutt.ac.th โทร. 02-549-4768 ร่าง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อ 758.74 KB 3 downloads … Download ร่าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน จำนวน 25 เครื่อง 758.74 KB 3 downloads […]
June 1, 2023

ประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปี 2563 – 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง
May 30, 2023

ประกวดราคา และขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR ประกวดราคาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน 1 file(s) 194.58 KB Download ร่าง เอกสารประกวดราคา คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือน 1 file(s) 758.74 KB Download ส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศักยภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโลกเสมือนจริง มาได้ที่ Email : arch.rmutt@rmutt.ac.th โทร. 02-549-4768
October 20, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 5, 2022

ระกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

October 4, 2022

แผนการจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปี 2566

Skip to content