เผยแพร่เอกสาร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครภัณฑ์ ภายใต้ความโปรงใส่ ดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 20, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 5, 2022

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content