กิจกรรม

January 11, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และเตรียมความพร้อสู่ AUN-QA

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และเตรียมความพร้อสู่ AUN-QA เพื่อเชื่อโขงกับรายวิชาสอนและหลักสูตร Couse Learning Outcome ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ห้อง AR702 ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 […]
December 7, 2023

อาจารย์​ชวาน พรรณดวงเนตร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสนตร์ 2566

December 4, 2023

Open House ARCH เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงาน Open House 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
November 27, 2023

พิธีเปิดงาน IWAH 2023 และภาพกิจกรรม

The 5 International Workshop on Asian Heritage (IWAH) 2023 27 November – 1 December 2023 At Hanoi, Vietnam พิธีเปิดงาน IWAH 2023 และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ IWAH จากประเทศสมาชิก IWAH […]
October 10, 2023

สภาสถาปนิก เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง 2561) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
October 2, 2023

คณบดีศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส กล่าวถึงเปิดหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พูดถึงหลักสูตรนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2566 สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://grad-regis.rmutt.ac.th/ รายละเอียดเพิ่มเติม […]
October 2, 2023

สภาสถาปนิก ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ศักดิ์สิทธ์ โสมนัส คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2561) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบคุณคณะผู้แทนจากสภาสถาปนิกทุกท่าน ที่ให้เกียรติแก่หลักสูตร […]
May 23, 2023

นายวสุ ขวัญอยู่เย็น ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุ ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
Skip to content