March 17, 2023

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
February 17, 2023

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และแนวทางการป้องกัน COVID 19

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
January 27, 2023

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CONSERVATION CARPENTRY FAIR 23 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ UNESCO และ SCG Foundation จัดนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 ในวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 จัดที่ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์ COE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะมีการจัดบรรยายและเสวนาจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติ เดียวกับงานไม้ ภายในงานมีนิทรรศการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูสแสดงผลงานและจัดจำหน่ายสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 […]
November 4, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ “โควต้า” ปวช/ปวส./กศน.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปวช./ปวส./กศน.)โควตา 66 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2565สม้ครเรียนได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20 เบอร์ติดต่อ 025494771 Fax 025494775Facebook https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmuttEmail arch.rmutt@rmutt.ac.th
August 10, 2022

การพัฒนาสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (Inoprener Ship Platform)

สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรม
March 9, 2022

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบ้าน

  บริษัท Landy Home จัดโครงการ “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016″ ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” โดยมีผลงานจากนักศึกษากว่า 30 ทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.นเรศวร ,ม.รังสิต, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ามาถึง […]
May 12, 2020

ขอแสดงความยินดี ที่นักศึกษาได้รับรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา จากรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (เนคเทค สวทช.) นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory” นายพีรดนย์ ศรีทองดี […]
February 26, 2015

ขอเชิญชมละคร ALICEn IN WONDERLAND จากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้

ขอเชิญพบกันกกับละครจากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในเรื่อง ALICE  IN  WONDERLAND ในศึกวันอัศจรรย์ วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้ เรื่องย่อ : จะทำอย่างไรเมื่อสาวน้อยอลิซต้องตกที่นั่งลำบากไปอยู่ในสงครามระหว่างสองเมือง และยังถูกเข้าใจผิดจากบรรดาตัวประหลาดทั้งหลายอีกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่สามารถช่วยชาวเมืองจากราชินีแดงได้  อลิซจะทำอย่างไร เธอจะตัดสินใจได้หรือไม่ มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน สามารถติดตามรายละเอียดการขายบัตรได้ที่  http://www.facebook.com/ArchK6dramatic  
January 5, 2015

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี โดยมีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,739 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 5,224 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 พบว่า บัณฑิต มทร.ธัญบุรี มีงานทำ และเข้ารับการศึกษาต่อในภาพรวม ร้อยละ […]